Programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

913

Beleggingen

72

54

57

57

57

57

920

Belastingen

730

635

874

720

735

766

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.520

1.625

1.798

1.747

2.183

2.720

960

Overhead

15.482

18.299

18.409

17.526

17.442

17.013

Totaal lasten

18.804

20.613

21.138

20.050

20.417

20.556

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-30

-27

913

Beleggingen

-766

-740

-645

-645

-645

-645

920

Belastingen

-13.375

-16.060

-14.454

-14.492

-14.492

-14.492

921

Algemene uitkering

-98.743

-97.258

-107.217

-107.188

-108.066

-109.386

922

Algemene baten en lasten

-116

-150

-137

-137

-137

-137

960

Overhead

-206

-925

-932

-932

-932

-932

Totaal baten

-113.236

-115.160

-123.385

-123.394

-124.272

-125.592

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.826

889

951

1.100

2.541

3.815

Onttrekking reserves

-7.213

-1.008

-1.947

-1.458

-1.303

-1.174

Totaal mutaties reserves

-3.387

-119

-996

-358

1.238

2.641

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-97.820

-94.667

-103.244

-103.702

-102.618

-102.396

Lasten & baten

x €1000

Lasten

22.088.000

11,9 %

Baten

125.331.900

67,7 %

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25