Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2022

2022

2023

2023

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9802001 Algemene reserve

240

0

1.238

0

392

0

0

0

Totaal algemene reserve

240

0

1.238

0

392

0

0

0

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

716

716

471

471

653

653

9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

123

123

349

349

123

123

505

505

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

130

130

37

37

129

129

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

74

74

101

101

74

74

101

101

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

0

0

6

6

0

0

6

6

9803116 Reserve kap.last Packagedeal

0

0

4

4

5

5

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves grondbedrijf

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

0

0

50

0

0

0

50

0

2022

2022

2023

2023

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

500

0

0

0

0

0

9803056 Reserve parkeren

500

500

258

107

500

500

190

190

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

127

127

101

101

124

124

103

103

9803064 Reserve voor de sport

100

100

79

79

100

100

78

78

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

16

0

0

0

13

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

0

0

0

0

0

0

0

0

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp

0

0

0

0

0

0

0

0

9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek

0

0

0

0

0

0

0

0

9803113 Reserve ESF gelden

0

0

0

0

0

0

0

0

9803117 Reserve coronaeffecten

0

0

250

0

0

0

0

0

9803122 Reserve betaalbare woningen

500

0

0

0

0

0

0

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

2.422

984

1.464

380

981

981

542

529

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25