Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2023 - 2025)

Overzicht baten en lasten (2023 - 2025)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1NIET VAN TOEPASSING

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur

4.700

-540

4.159

4.674

-719

3.955

4.632

-719

3.913

Veilige stad

4.960

-64

4.896

4.959

-64

4.894

4.870

-64

4.806

Duurzame leefomgeving

32.215

-23.200

9.015

29.083

-19.982

9.101

27.399

-18.358

9.041

Vitale samenleving

103.142

-25.946

77.195

102.622

-25.793

76.829

102.516

-25.634

76.882

Aantrekkelijke stad

10.541

-2.790

7.751

10.485

-2.791

7.694

10.192

-2.501

7.691

Totaal programma's

155.558

-52.540

103.016

151.823

-49.349

102.473

149.609

-47.276

102.333

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleggingen

57

-645

-588

57

-645

-588

57

-645

-588

Belastingen

720

-14.492

-13.772

735

-14.492

-13.758

766

-14.492

-13.727

Algemene uitkering

0

-107.188

-107.188

0

-108.066

-108.066

0

-109.386

-109.386

Algemene baten en lasten

1.606

-137

1.469

2.042

-137

1.905

2.578

-137

2.442

Overhead

17.524

-932

16.592

17.193

-932

16.261

16.708

-932

15.776

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

19.907

-123.394

-103.487

20.027

-124.272

-104.246

20.109

-125.592

-105.483

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

175.607

-175.934

-330

171.991

-173.622

-1.632

169.859

-172.869

-3.009

Mutaties reserves

1NIET VAN TOEPASSING

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veilige stad

0

-11

-11

0

-10

-10

0

-10

-10

Duurzame leefomgeving

1.000

-372

628

1.000

-385

614

1.000

-381

619

Vitale samenleving

761

-634

126

749

-1.194

-445

749

-1.279

-530

Aantrekkelijke stad

328

-385

-57

328

-341

-14

328

-343

-15

Algemene dekkingsmiddelen

1.101

-1.458

-356

2.790

-1.303

1.487

4.120

-1.174

2.946

Totaal reserves

3.190

-2.860

330

4.867

-3.233

1.632

6.197

-3.187

3.010

Resultaat

178.795

-178.795

0

176.857

-176.857

0

176.054

-176.056

1

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25