Financiële begroting

Inleiding

Inleiding

Financieel perspectief

bedragen x € 1

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Saldo programmabegroting 2021

138.600

1.243.500

2.192.400

2.192.400

Effecten opgetreden na programmabegroting

- stelpost algemene uitkering jeugd

4.900.000

3.980.000

3.728.000

3.426.000

- autonome ontwikkelingen

-330.000

8.000

108.800

572.800

Amendementen begrotingsbehandeling

423.000

-160.000

-160.000

-160.000

Saldo programmabegroting 2022

0

0

0

0

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25