Financiële begroting

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

Saldo eind 2025

A. Algemene reserves

10.044

240

1.238

9.046

392

9.438

1.834

11.272

3.104

14.376

B. Reserves dekking kapitaallasten

10.044

1.454

2.027

9.471

1.454

2.114

8.811

1.454

1.965

8.300

1.454

1.827

7.927

D. Reserves grondbedrijf

5.053

50

5.003

50

4.953

0

4.953

4.953

Totaal reserves

42.806

4.562

4.779

42.589

3.189

2.706

43.072

4.618

3.081

44.609

5.891

3.034

47.466

Meerjarig beeld voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2022

vermeer-deringen 2022

vermin-deringen 2022

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

Saldo eind 2025

B. Voorzieningen van derden verkregen middelen

6.250

203

1.634

4.819

276

1.405

3.690

377

1.207

2.860

487

498

2.849

C. Grondbedrijf

4.973

4.973

4.973

4.973

4.973

Totaal voorzieningen

17.468

1.287

2.667

16.088

1.360

2.172

15.276

1.461

2.032

14.705

1.281

1.220

14.766

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25