Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000

2024

2024

2025

2025

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9802001 Algemene reserve

1.834

0

0

0

3.104

0

0

0

Totaal algemene reserve

1.834

0

0

0

3.104

0

0

0

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

470

470

471

471

387

387

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

123

123

578

578

123

123

497

497

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

94

94

37

37

125

125

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

74

74

101

101

74

74

101

101

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

0

0

6

6

0

0

6

6

9803116 Reserve kap.last Packagedeal

0

0

5

5

5

5

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves grondbedrijf

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

2024

2025

2025

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve parkeren

500

500

206

206

500

500

203

203

9803061 Reserve onderhoud gebouwen

124

124

120

120

127

127

124

124

9803064 Reserve voor de sport

100

100

48

48

100

100

47

47

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

0

0

0

0

0

0

0

0

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp

0

0

0

0

0

0

0

0

9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek

0

0

0

0

0

0

0

0

9803113 Reserve ESF gelden

0

0

0

0

0

0

0

0

9803117 Reserve coronaeffecten

0

0

0

0

0

0

0

0

9803122 Reserve betaalbare woningen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

981

981

491

491

984

984

642

642

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25