Financiële begroting

Subsidies

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2022.

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

(bedragen *€1)

Programma 1

Wijkgericht werken

Dorpsraad Warnsveld

€ 14.800

Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Stichting perspectief

€ 39.700

Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Incidente subsidies en St. de Kaardebol

€ 35.100

Bestrijden duivenoverlast

Stichting Stadsduiven Zutphen

€ 5.600

Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier

€ 1.172.800

In stand houden van sportaccommodaties.

Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 601.700

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.

Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC

€ 234.100

Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.

St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO

€ 176.800

Antidiscriminatie

St. Stimenz

€ 24.100

Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.

St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief

€ 500.900

Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.

St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom

€ 127.200

Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.

St. Perspectief

€ 2.257.400

Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.

St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,

€ 228.900

Verbeteren van gezondheid en welzijn.

GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief

€ 1.138.000

Programma 5

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2022

Ondernemersfondsen

St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging

€ 868.500

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.299.000

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

€ 354.500

Totaal

€ 13.356.900

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25