Financiële begroting

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Bedragen x € 1

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Opkomstbevorderende maatr verkiezingen

70.000

Onderhoud skatebaan

68.500

Groot onderhoud Houtwal

26.300

Parkeerbeleid binnenstad

30.000

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

35.000

Lidmaatschap platform Hoogspanning

5.000

Bijstandsverlening

140.000

140.000

Startkapitaal sportbedrijf

100.000

Schuldhulp en handhaving

70.000

70.000

Werkkapitaal wijziging bestemming grond

50.000

50.000

Werkbudget Cultuurnota

42.500

Automatisering

105.000

1.864.200

420.400

1.099.400

370.400

291.700

208.400

-

-

Saldo baten en lasten

1.443.800

729.000

83.300

-

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25