Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.
Wij bepalen per geval en locatie onze rol (Nota Grondbeleid 2017 ).

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25