Financiële begroting

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Prognose baten en lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten en lasten

Baten

184.898

169.364

180.404

175.059

172.745

171.992

Toevoegingen aan reserves

6.415

2.463

4.745

3.189

4.867

6.196

Mutatie reserves

2.671

49

-384

-483

-1.786

-3.163

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

13.278

432

420

370

208

0

Incidentele toevoegingen aan de reserves

9.164

0

1.774

403

1.833

3.103

Incidentele mutatie reserves

1.538

95

598

-340

-1.207

-2.539

Structureel resultaat

3.438

559

846

1.069

1.291

2.539

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25