Financiële begroting

Investeringsplan

Investeringsplan

Investeringplan 2022- 2025

Investering

Bedragen x € 1

2022

2023

2024

2025

- mechanische ventilatie

160.800

153.700

160.800

193.600

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

575.000

1.074.000

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

425.000

Herinrichting van Heeckerenlaan

668.500

Aanpaasing kruispunt tbv toekomstig Kompaan

1.250.000

Vervanging bomen

162.500

Veegmachines

352.000

Tractoren

78.500

111.500

28.300

Materieel gladheidbestrijding

35.000

Materiaal werkplaats, aanbouw

26.500

Totaal

6.888.800

3.271.300

2.192.500

2.695.200

Bedragen x € 1

2022

2023

2024

2025

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

160.800

153.700

11.800

26.000

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

29.000

37.000

80.500

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

14.200

20.300

20.100

19.900

Herinrichting van Heeckerenlaan

22.300

32.000

31.600

31.300

Aanpassing kruispunt tbv toekomstig Kompaan

41.700

59.800

59.500

58.500

Vervanging bomen

4.100

6.500

6.400

6.300

Veegmachines

50.300

54.700

54.000

Tractoren

9.800

24.800

28.000

28.100

Materieel gladheidbestrijding

2.700

3.200

3.100

Materiaal werkplaats, aanbouw

1.800

2.200

2.100

Totaal

1.867.300

1.949.200

1.835.400

1.224.900

Deze pagina is gebouwd op 03/04/2022 13:52:07 met de export van 03/04/2022 13:40:25